ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  • Ανάπτυξη Στρατηγικής προβολής, επικοινωνίας και ανάδειξης νησιωτικών τουριστικών προορισμών Ελλάδας και Κύπρου στην ψηφιακή εποχή
  • Εξειδίκευση σύγχρονων απαιτήσεων ανάδειξης και προώθησης τουριστικών προϊόντων ανά χώρα και κοινό στόχο
  • Δημιουργία Θεματικών χαρτών  τουριστικών διαδρομών μνημείων φυσικής-πολιτιστικής κληρονομιάς και οικοδιαδρομών
  • Ανάπτυξη Portal διαδραστικών εικονικών περιηγήσεων βάσει των προτεινόμενων θεματικών διαδρομών
  • Ανάπτυξη Καινοτόμων εφαρμογών προβολής IoT και εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας
  • Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης τουριστικών επιχειρήσεων για την στρατηγική προώθησης του τουρισμού στην ψηφιακή εποχή
  • Διεξαγωγή Εργαστήριων πρωτοβουλίας και συνεργασίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη ανάληψη κοινών διαπεριφερειακών και διακρατικών τουριστικών δράσεων
  • Επιχειρησιακή ανάπτυξη στρατηγικής ψηφιακής προβολής και προώθησης νησιωτικών τουριστικών προορισμών